OBJEDNÁVKY a HOTLINE - 0910 949 649

Čo je AdBlue?

AdBlue je mimoriadne čistý roztok špeciálne vyvinutý pre dieselové motory so systémom SCR. AdBlue pozostáva najmä z demineralizovanej vody a močoviny. Vstrekuje sa do výfukového plynu, aby sa znížili škodlivé emisie NOx a aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6.

 

Chemické zlúčeniny AdBlue

AdBlue je roztok močoviny v demineralizovanej vode. Toto zabezpečuje najvyššiu kvalitu AdBlue. AdBlue obsahuje približne 32,5 % močoviny. Je tiež známa ako AUS 32 ((NH2)2CO) Stiahnite si Špecifikácie AdBlue (podľa DIN) pre ďalšie informácie o presnom zložení AdBlue.

Ako AdBlue funguje?

AdBlue znižuje škodlivé emisie pomocou chemickej reakcie. Táto chemická reakcia nastáva, keď je AdBlue vstrekovaný do výfukového plynu vnútri katalyzátora dieselového motora. Nevyčistené výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka (NOx), ktoré sú hlavným znečisťovateľom vzduchu. AdBlue sa používa výslovne na znižovanie emisií tejto znečisťujúcej látky.

SCR Technologia

Čo je technológia SCR

AdBlue sa používa v súčinnosti so selektívnou katalytickou redukciou (SCR). Technológia SCR sa používa na znižovanie škodlivých emisií z dieselových motorov a je jediným spôsobom, ako splniť nadchádzajúce normy pre emisie Euro 6 a normy 2010 EPA (Severná Amerika). Väčšina výrobcov vysoko výkonných motorov už zaviedla technológiu SCR.

O technológii SCR

SCR je spoľahlivý spôsob ako dosiahnuť aby váš motor bol šetrnejší voči životnému prostrediu. Po prechode týmto zariadením sa oxidy dusíka (NOx) vo výfukových plynoch pomocou reakcie s roztokom amoniaku alebo močoviny zmenia na molekulárny dusík (N2) a vodu. Prvé systémy SCR boli skonštruované pre priemyselné použitie (v kotloch). Postupne, s rozvojom technológie,  sa systém SCR začal používať v dieselových motoroch v automobilovom priemysle. Zavedenie SCR v kamiónoch a autobusoch prinieslo vynikajúce výsledky. Najnovší vývoj v technológii SCR zahŕňa aplikácie pre dieselové lokomotívy, lode a plynové turbíny, ako aj poľnohospodárske zariadenia, stavebné zariadenia a rafinérie.

SCR a AdBlue

Motory vybavené SCR používajú vodný roztok močoviny AdBlue. Skladuje sa v osobitnej nádrži v systéme. Vstrekuje sa do prúdu výfukových plynov a spolu s nimi postupuje do katalyzátora, kde dôjde k chemickej reakcii. Potenciálne nebezpečný výfukový plyn sa tak mení na neškodný dusík a vodnú paru, všetko vďaka AdBlue.

Technická špecifikácia :

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody. je to bezfarebná, číra kvapalina slabo zapáchajúca po amoniaku. Roztok je bez toxických vlastností, na ľudský organizmus nepôsobí agresívne. Nemá horľave vlastnosi, nie je zatriedený ako nebezpečný na prepravu.

Je známy pod označením AUS 32 ( anglická skratka pre Aqueous Urea Solution - vodný roztok močoviny ).

hustota pri 20 C                         1087 - 1093 kg/m3

počiatočná teplota kryštalizácie                       -11 C

Požiadavky na kvalitu sú v zmysle normy DIN 70070.

Spotreba:

Spotreba AdBlue® činí cca 4-6% spotreby nafty.

Balenie, doprava, skladovanie:

AdBlue® sa dodáva podľa požiadaviek odberateľa - v cisternových automobiloch, v 1000 l paletizovaných kontajneroch ( IBC kontajnery ) , v 220 litrových sudoch a v 10 l kanistroch. Ako materiály  pre nádrže, ale aj pre agregáty a ďalšie vybavenie. ktoré sa môže dostať do styku s AdBlue®, sú vhodné legované ocele, plasty odporúčané v Smernici na zabezpečenie kvality AUS 32, ako aj plastové poťahy v kovových nádržiach. Nelegované ocele, pozinkované ocele, meď, hliník a zliatiny obsahujúce meď a hliník sa nesmú používať. 

Roztok sa u výrobcu expeduje s teplotou do max. 30 C. Na zabránenie hydrolýzy v roztoku močoviny sa odporúča skladovanie za bežných podmienok, optimálne do 25 C v uzatvorených nádobách chránených pred slnečným žiarením. Na zabránenie vykryštalizovania nesmie byť teplota skladovania nižšia ako -11 C.

Vzhľadom na vysoké nároky na čistotu roztoku je potrebné dodržiavať Smernicu na zabezpečenie kvality AUS 32. V celom dodavateľskom reťazci sa pre skladovanie, manipuláciu, prepravu a distribúciu odporúča používať výhradne zariadenia a prístoje pre AUS 32, ktoré sa pred prvým použitím musia dôkladne vyčistiť a vypláchnuť demineralizovanou vodou. 

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Záručná doba 12 mesiacov odo dňa výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

AdBlue® je registrovaná známka Veband Automobilindustrie e. V. ( VDA- Zväz nemeckého automobilového priemyslu ).

 

viac info na Našom výrobnom webewww.adblue-sk.eu

 

cerpadlo2_okcerpadlo2_ok

Ručné lamelové čerpadlo 30L /min

29,99 €

Ručné lamelové čerpadlo 30L/min

cube4_okcube4_ok

NÁDRŽ NA ADBLUE - CUBE BASIC - DO EXTERIÉRU 1500 - 2500L

3-15 dni.png
3888,00 €

Novinka. Máme v ponuke dvojplášťovú plastovú nádrž CUBE ...

adblue_refraktometer_okadblue_refraktometer_ok

Refraktometer AdBlue,Chladiace zmesi G11,12,13,elektrolyt + ostrekovač

49,98 €

Využitie : na rýchlu skúšku mrazuvzdornosti chladiacich ...

cube4_ok5cube4_ok5

NÁDRŽ NA ADBLUE - CUBE PREMIUM - DO EXTERIÉRU 1500 - 2500 L

3-15 dni.png
5023,20 €

Novinka. Máme v ponuke dvojplášťovú plastovú nádrž CUBE ...

nadrz_adblue_oknadrz_adblue_ok

MOBILNÁ NÁDRŽ NA ADBLUE - MOBIL EASY 125 L

726,00 €

Mobilná plastová nádrž na AdBlue s objemu 125 l s ...

cube5_okcube5_ok

PRÍDAVNÁ NÁDRŽ CUBE-ADBLUE 2500 L

3-15 dni.png
3826,80 €

Prídavná nádrže CUBE-AdBlue na zvýšenie objemu 2 x 2500 l

nadrz_3_oknadrz_3_ok

MOBILNÁ NÁDRŽ NA ADBLUE - MOBIL EASY 200 L

768,00 €

Mobilná plastová nádrž na AdBlue s objemom 200 l s ...

pe5000_okpe5000_ok

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE 5000L

3-15 dni.png
2580,00 €

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE PE 5000 l - pre vnútorné ...

adblue_10_okadblue_10_ok

AdBlue 10L + hrdlo Grátis

7,98 €

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky ...

nadrz4_oknadrz4_ok

MOBILNÁ NÁDRŽ NA ADBLUE - MOBIL EASY 430 L

1008,00 €

Mobilná plastová nádrž na AdBlue s objemom 430 l s ...

cube6_okcube6_ok

NÁDRŽ NA ADBLUE - PE BASIC 5000 L

3-15 dni.png
6046,80 €

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE PE BASIC 5000 l - pre ...

AdBlue_20l_okAdBlue_20l_ok

AdBlue 20L

13,98 €

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky ...

nadrz5_oknadrz5_ok

MOBILNÁ NÁDRŽ NA ADBLUE - MOBIL EASY 600 L

1428,00 €

Mobilná plastová nádrž na AdBlue s objemom 600 l s ...

cube7_okcube7_ok

NÁDRŽ NA ADBLUE - PE INDOOR BASIC 5000 L

3-15 dni.png
6314,40 €

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE PE INDOOR BASIC 5000 l - pre ...

adblue_50l_okadblue_50l_ok

AdBlue 50L

30,00 €

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky ...

mob_dr_okmob_dr_ok

MOBILNÁ NÁDRŽ NA ADBLUE - TROLLEY 100 L

924,00 €

Mobilný vozík na AdBlue s objemom 100 l. Vozík je vybavený ...

cube10_okcube10_ok

NÁDRŽ NA ADBLUE - PE INDOOR ULTIMA 5000 L

3-15 dni.png
9588,00 €

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE PE INDOOR ULTIMA 5000 l - ...

adblue_200l_okokadblue_200l_okok

AdBlue 200L

58,80 €

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky ...

KVH050_okKVH050_ok

Výpustná hubica DN50 (Ø 7, dĺžka 14 cm)

4,79 €

Výpustná hubica DN50 (Ø 7, dĺžka 14 cm)

tank_oktank_ok

NÁDRŽ NA ADBLUE - PE OUTDOOR BASIC 5000 L

3-15 dni.png
11538,00 €

DVOJPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE PE OUTDOOR BASIC 5000 l - pre ...

Strana 1 z 3