0

Celkom 0,00 €

 x 

Zoznam produktov

  1. Váš nákupný košík je prázdny.

Naša ponuka

GLOSÁR

Aditívum

Látky pridávané k mazivám, palivám a palivovým olejom. Látka zlepšujúca prírodné vlastnosti oleja.

 

API

Americký ropný inštitút. Špecifikuje kvalitatívne triedy motorových olejov a prevodových olejov.

ASTM

Americká spoločnosť pre testovanie a materiály.

Bentonit

Íl používaný ako zahusťovadlo pre vysokoteplotný mazací tuk.

Bod odkvapnutia

Teplota, pri ktorej sa už olej neleje.

Bod tuhnutia

Najnižšia teplota, pri ktorej je olej ešte stále tekutý (pri ochladzovaní).

Bod vzplanutia

Teplota oleja, pri ktorej sa uvoľňované plyny zapália otvoreným plameňom. Meria sa metódou COC (clevelandská otvorená miska) alebo metódou PMCC (otvorená miska Pensky-Martens).

CCMC/ACEA

Aliancia Európskych výrobcov automobilov v rámci EÚ.

CP

centiPoise, meracia jednotka dynamickej viskozity; mPa.s.

cSt

centiStoke, meracia jednotka kinetickej viskozity. 
(1cSt = mPa.s/hustota = mm2/s)

Čerpateľnosť

Najnižšia teplota, pri ktorej možno olej čerpať.

Detergent

Rozpúšťajúce aditívum.

Dispergátor

Aditívum udržiavajúce nečistoty jemne rozdelené v oleji.

DIN

Nemecká priemyselná norma

Emulgovateľný olej

Olej, ktorý sa mieša s vodou.

Engler (°E)

Bývalá meracia jednotka viskozity.

EP

Extrémny tlak, aditívum do oleja a mazacieho tuku pre vysoké tlaky.

Glykol

Druh liehu, ktorý sa široko používa v technológii mazania.

Grafit

Tuhé mazivo používané ako aditívum do oleja a mazacieho tuku.

HD

Heavy Duty - staršie označenie motorových olejov s čistiacimi aditívami.

IR

Infračervený spektrofotometer na analýzu mazív.

Kal

Usadeniny nečistôt, hlavne v motoroch. Závisia od aditív v oleji.

Koloidy

Extrémne malé častice pridávané k mazivám.

Krakovanie

Rozbíjanie molekúl, molekuly ťažkých olejov sa rozbíjajú na ľahšie molekuly.

Lítiový komplexný mazací tuk

Mazací tuk zahustený komplexným lítiovým mydlom, aby sa mohol používať pri vyšších pracovných teplotách.

Mastné oleje

Živočíšne a rastlinné oleje. Používajú sa ako aditíva spevňujúce film (zmiešaný olej).

MIL-L xxx

Americké vojenské špecifikácie.
(MIL-L-2105C = API GL-5)
(MIL-L-46152D = API SG)

MVMA

Združenie výrobcov motorových vozidiel.

Nafténický základný olej

Minerálny olej s dobrými reologickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.

NLGI

Systém klasifikácie mazacích tukov podľa konzistencie.

NMMA

Národné združenie námorných výrobcov, následník BIA - Združenia lodného priemyslu.

Obsah popolovín

Zvyšky popola zostávajúce po oleji, ktorý bol úplne spálený. Obsah popolovín sa určuje v hmotnostných percentách a zahŕňa anorganické soli, oxidy a minerály.

Odpadový olej

Použitý mazací olej, ktorý musí byť vhodným spôsobom likvidovaný.

OEM

Výrobcovia pôvodných zariadení, výrobcovia technických zariadení (použitím komponentov od subdodávateľov).

Ochrana proti korózii

Aditívum proti hrdzi a korózii.

Ochrana proti oxidácii

Aditívum určené na predchádzanie oxidácii oleja a na predĺženie jeho životnosti.

PAO

Polyalfaolefíny, t.j. typ syntetického základného oleja, ktorý možno miešať s minerálnym olejom.

Parafínový základný olej

Minerálny olej, najčastejšie používaný typ základného oleja pre mazivá.

Penivosť

Dochádza k nej pridávaním vzduchových bublín do oleja. Znižuje sa odpeňovacími aditívami. Bubliny zhoršujú mazacie vlastnosti a zvyšujú oxidáciu.

Polyméry

Dlhé molekulové reťazce. Syntetické aditívum na zlepšenie reologických vlastností oleja.

PPM

Počet častíc na milión, t.j. koncentrácia 1/1 000 000 látky v zmesi.

SAE

Spoločnosť automobilových inžinierov. Systém SAE sa používa na zatrieďovanie motorových a prevodových olejov podľa ich viskozity.

Silikóny

Vodovzdorné a silno vodoodpudivé polyméry.

Sírnik molybdeničitý (MoS2)

Tuhé aditívum do olejov a mazacích tukov.

Syntetický olej

Mazacie oleje, kde sa základný olej vyrába chemickým postupom. Východiskovými surovinami spravidla bývajú ropa alebo plyn.

TBN

Číslo celkovej alkality. Indikuje schopnosť oleja neutralizovať kyseliny.

Technologický olej

Olej, ktorý je súčasťou alebo spotrebovávaný vo výrobe.

Tribológia

Veda o mazaní, trení a opotrebení.

Trenie

Odpor kladený pohybu.

VI

Viskozitný index, vyjadrenie odolnosti oleja proti zmene viskozity pri zmenách teploty.

Viskozita

Označuje hustotu a/alebo reologické vlastnosti tekutiny.

Zdroj: statoil.com (09/2007)