0

Celkom 0,00 €

 x 

Zoznam produktov

  1. Váš nákupný košík je prázdny.

Vyberte parametre

Vyčistiť všetko

Naša ponuka

Čo je AdBlue?

AdBlue je mimoriadne čistý roztok špeciálne vyvinutý pre dieselové motory so systémom SCR. AdBlue pozostáva najmä z demineralizovanej vody a močoviny. Vstrekuje sa do výfukového plynu, aby sa znížili škodlivé emisie NOx a aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6.

 

Chemické zlúčeniny AdBlue

AdBlue je roztok močoviny v demineralizovanej vode. Toto zabezpečuje najvyššiu kvalitu AdBlue. AdBlue obsahuje približne 32,5 % močoviny. Je tiež známa ako AUS 32 ((NH2)2CO) Stiahnite si Špecifikácie AdBlue (podľa DIN) pre ďalšie informácie o presnom zložení AdBlue.

Ako AdBlue funguje?

AdBlue znižuje škodlivé emisie pomocou chemickej reakcie. Táto chemická reakcia nastáva, keď je AdBlue vstrekovaný do výfukového plynu vnútri katalyzátora dieselového motora. Nevyčistené výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka (NOx), ktoré sú hlavným znečisťovateľom vzduchu. AdBlue sa používa výslovne na znižovanie emisií tejto znečisťujúcej látky.

SCR Technologia

Čo je technológia SCR

AdBlue sa používa v súčinnosti so selektívnou katalytickou redukciou (SCR). Technológia SCR sa používa na znižovanie škodlivých emisií z dieselových motorov a je jediným spôsobom, ako splniť nadchádzajúce normy pre emisie Euro 6 a normy 2010 EPA (Severná Amerika). Väčšina výrobcov vysoko výkonných motorov už zaviedla technológiu SCR.

O technológii SCR

SCR je spoľahlivý spôsob ako dosiahnuť aby váš motor bol šetrnejší voči životnému prostrediu. Po prechode týmto zariadením sa oxidy dusíka (NOx) vo výfukových plynoch pomocou reakcie s roztokom amoniaku alebo močoviny zmenia na molekulárny dusík (N2) a vodu. Prvé systémy SCR boli skonštruované pre priemyselné použitie (v kotloch). Postupne, s rozvojom technológie,  sa systém SCR začal používať v dieselových motoroch v automobilovom priemysle. Zavedenie SCR v kamiónoch a autobusoch prinieslo vynikajúce výsledky. Najnovší vývoj v technológii SCR zahŕňa aplikácie pre dieselové lokomotívy, lode a plynové turbíny, ako aj poľnohospodárske zariadenia, stavebné zariadenia a rafinérie.

SCR a AdBlue

Motory vybavené SCR používajú vodný roztok močoviny AdBlue. Skladuje sa v osobitnej nádrži v systéme. Vstrekuje sa do prúdu výfukových plynov a spolu s nimi postupuje do katalyzátora, kde dôjde k chemickej reakcii. Potenciálne nebezpečný výfukový plyn sa tak mení na neškodný dusík a vodnú paru, všetko vďaka AdBlue.

Technická špecifikácia :

AdBlue® je 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody. je to bezfarebná, číra kvapalina slabo zapáchajúca po amoniaku. Roztok je bez toxických vlastností, na ľudský organizmus nepôsobí agresívne. Nemá horľave vlastnosi, nie je zatriedený ako nebezpečný na prepravu.

Je známy pod označením AUS 32 ( anglická skratka pre Aqueous Urea Solution - vodný roztok močoviny ).

hustota pri 20 C                         1087 - 1093 kg/m3

počiatočná teplota kryštalizácie                       -11 C

Požiadavky na kvalitu sú v zmysle normy DIN 70070.

Spotreba:

Spotreba AdBlue® činí cca 4-6% spotreby nafty.

Balenie, doprava, skladovanie:

AdBlue® sa dodáva podľa požiadaviek odberateľa - v cisternových automobiloch, v 1000 l paletizovaných kontajneroch ( IBC kontajnery ) , v 220 litrových sudoch a v 10 l kanistroch. Ako materiály  pre nádrže, ale aj pre agregáty a ďalšie vybavenie. ktoré sa môže dostať do styku s AdBlue®, sú vhodné legované ocele, plasty odporúčané v Smernici na zabezpečenie kvality AUS 32, ako aj plastové poťahy v kovových nádržiach. Nelegované ocele, pozinkované ocele, meď, hliník a zliatiny obsahujúce meď a hliník sa nesmú používať. 

Roztok sa u výrobcu expeduje s teplotou do max. 30 C. Na zabránenie hydrolýzy v roztoku močoviny sa odporúča skladovanie za bežných podmienok, optimálne do 25 C v uzatvorených nádobách chránených pred slnečným žiarením. Na zabránenie vykryštalizovania nesmie byť teplota skladovania nižšia ako -11 C.

Vzhľadom na vysoké nároky na čistotu roztoku je potrebné dodržiavať Smernicu na zabezpečenie kvality AUS 32. V celom dodavateľskom reťazci sa pre skladovanie, manipuláciu, prepravu a distribúciu odporúča používať výhradne zariadenia a prístoje pre AUS 32, ktoré sa pred prvým použitím musia dôkladne vyčistiť a vypláchnuť demineralizovanou vodou. 

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Záručná doba 12 mesiacov odo dňa výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

AdBlue® je registrovaná známka Veband Automobilindustrie e. V. ( VDA- Zväz nemeckého automobilového priemyslu ).

 

viac info na Našom výrobnom webewww.adblue-sk.eu

 

SKLADOMAKCIA adblue_10l_ag_ok
SKLADOMAKCIA adblue_20l_ag_ok
SKLADOMAKCIA adblue_200L_ag_ok
SKLADOMAKCIA adblue_1000L_ag_ok
SKLADOM h_ok
SKLADOM ll_ok6
SKLADOM r1_ok5
SKLADOM 24_ok8
SKLADOM pist_ok
SKLADOM 112_ok
SKLADOM Nie je nastavený žiaden obrázok
SKLADOM Nie je nastavený žiaden obrázok
SKLADOM Nie je nastavený žiaden obrázok
SKLADOM Nie je nastavený žiaden obrázok